Een klantbeoordeling van maarliefst 9.8!!
Die krijg je niet zomaar.
menu
favorite 0
clear
check_circleMeer dan 1000 DEUREN
check_circleUitsluitend de BESTE MERKEN
check_circleAlle deuren INCLUSIEF MONTAGE
check_circleAltijd de BESTE PRIJS
check_circleOok OP ZATERDAG
check_circleKLANT = KONING
Home /

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden Skantrae

 

Onze garantievoorwaarden worden bij iedere SKS deur geleverd.

Let op: controleer je deur voordat je deze gaat behandelen. Indien een deur geheel of gedeeltelijk is bewerkt, dan heb je de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen. 


Warm-koud situaties

In belangrijke mate wordt kromtrekgedrag van deuren veroorzaakt door spanningen die te maken hebben met verschillen en veranderingen in temperatuur en vochthuishouding. Wees daarom uiterst voorzichtig met deuren die tussen twee ruimtes hangen waar grote verschillen in temperatuur (kunnen) ontstaan (zoals tussen berging/garage en keuken). Zorg voor een zo gelijkmatig mogelijke afstemming van de temperatuur in beide ruimtes.


Schilderadvies

Skantrae binnendeuren worden geleverd met een witte primer. M.u.v. af fabriek afgelakte deuren. Ze zijn geschikt om af te lakken met zowel alkyd (oplosmiddel houdend) als acryl (watergedragen) lakken. Onze deuren dienen binnen acht dagen na levering volledig, aan alle zes de zijden en in alle boringen en inkrozingen afgewerkt te zijn. 


Behandeling gegronde deuren
 • De fabrieksmatig aangebrachte grondlaag controleren op hechting en beschadigingen.
 • Eventuele beschadigingen en/of schaafkanten, alsmede onbehandeld houtwerk behandelen met grondlak, bijvoorbeeld grondlak van Wijzonol, Sigma (of gelijkwaardig) overeenkomstig met de aangebrachte grondlaagdikte en kleur. De bewerkte kanten en de verbindingsnaden van de panelen, de stijlen en dorpels dienen voor de zekerheid nog één keer gegrond te worden. Dit zorgt voor een verbeterde levensduur bij deuren die in vochtige omgevingen worden afgehangen. Het gronden dient met de kwast te gebeuren. De grondlak dient vol aangebracht te worden. De natte laagdikte moet 100 micrometer bedragen en de droge laagdikte 35 micrometer. 
 • De deur goed reinigen en ontvetten. Vuil, stof en vet zijn de belangrijkste oorzaken van onthechting van lak.
 • Gebruik voor de reiniging Universol van Sikkens (of gelijkwaardig). Dit is een milieuvriendelijke ontvetter met alle goede eigenschappen van ammonia. Het is niet schuimend, niet agressief voor de huid, volledig biologisch afbreekbaar en zeer gebruiksvriendelijk. Vraag ernaar bij je verfspeciaalzaak. 
 • Het opschuren van de deur zodat de toplaag ruw aanvoelt, op deze manier wordt een goede hechting gegarandeerd. Om het beste resultaat te krijgen, raden wij fijn schuurpapier met minimaal korrel 180 aan. Beter nog is om zogenaamde scratchpads te gebruiken, bijvoorbeeld SandBlaster Fine 320 of 180 van 3M. Deze pads zijn makkelijk in gebruik en leveren een zeer goed resultaat.
 • Oppervlakten stofvrij maken met een droge doek of zachte borstel.
 • Het afkitten van panelen en/of hoekverbindingen bij binnendeuren is voor een perfect resultaat niet noodzakelijk. Indien je dit toch wenst te doen, gebruik dan een siliconen-vrije kit zoals Tiocol van Den Braven. Eventuele krimpnaadjes die ontstaan in de kitrand vallen buiten de garantie.
 • Schilder de profielen, randen en hoekverbindingen (aan alle zijden!) eerst met een kwast. 
 • De eerste verflaag dient minimaal 35 micrometer te bedragen. Dit kun je bijvoorbeeld doen met verf van Wijzonol, Sigma (of gelijkwaardig). Om deze droge laagdikte van 35 micrometer te bereiken, is het van belang de verf “vol” aan te brengen in een natte laagdikte van ca. 100 micrometer. 
 • Voor een perfect resultaat dient de deur twee maal afgelakt te worden. Zorg voor voldoende droogtijd tussen de laklagen en volg daarom de aanwijzingen op de verfverpakking. 
 • Na de eerste laklaag dient de deur opnieuw opgeschuurd te worden. Dit zorgt voor een betere hechting van de tweede laag. Je kunt dit doen met bijvoorbeeld de SandBlaster scratchpad Fine van 3M of schuurpapier met korrel 240.
 • De tweede laklaag dient ook voorzien te worden van een droge laagdikte van 35 micrometer, hierdoor omvat de totale aflaklaag 70 micrometer. 
 • Voor een perfect afgelakte deur werk je van het midden van de deur naar buiten. Schilder eerst de verbindingen van de panelen, dan de panelen en tot slot de randen (stijlen en dorpels) van de deur.

Aflakken met watergedragen verf

Wanneer je de deur gaat schilderen met verf op waterbasis raden wij je aan om de deur eerst van een grondlaag te voorzien in de uiteindelijke aflakkleur. Door het gebruik van deze laag ben je verzekerd van een goede hechting. Volg de instructies zoals vermeld op de verpakking of het product-kenmerkenblad van de verfproducent. Indien je een donkere aflakkleur gaat gebruiken, kun je eventueel een extra donkere primer (grondlak) gebruiken.

Schilder je deuren nooit...
 • Bij een ruimteluchtvochtigheid boven de 85% (let op pas gestucte ruimtes in met name nieuwbouwwoningen).
 • Bij temperaturen beneden de 7°C. 
 • In de volle zon.


Garantievoorwaarden Weekamp Buitendeuren
 

Bepalend voor de garantieverstrekking is de garantieomschrijving op de door Weekamp Deuren verstrekte factuur.

Behandelde deuren concept III - Aflak

 1. Verwerking en onderhoud van deuren dient plaats te vinden volgens de leveringsvoorwaarden, verwerkingsvoorschriften (INFO 10.16.0) en onderhoudsvoorschriften (INFO 10.17.0) van Weekamp Deuren B.V. Voor de meest recente versies zie www.weekampdeuren.nl.
  Wanneer hieraan niet voldaan is, vervalt elke aanspraak op garantie.

 2. Al onze leveringen geschieden volgens de laatst gedeponeerde leveringsvoorwaarden bij de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. De leveringsvoorwaarden liggen te allen tijde ter inzage in ons bedrijf of worden op verzoek door ons toegezonden.

 3. De verstrekte garantie is gelijk aan de garantie die volgens het Garantiefonds Deuren (GND) op factuurdatum in concept II verstrekt zou zijn.

 4. De garantietermijn bedraagt 6 jaar, tenzij onderstaand anders is vermeld.

 5. De garantiewaarde beperkt zich tot herlevering van het volgens factuur geleverde product,

  zonder bijkomende kosten voor bijvoorbeeld afhangen, beglazen en afschilderen.

 6. De garantie is beperkt tot in de Benelux afgehangen deuren.

 7. Visuele gebreken worden beoordeeld volgens richtlijn SKH 08-04 “Visuele beoordeling van

  deuren”.

 8. De deuren hebben een maximale afmeting van 1m05x2m70.

 9. De garantie beperkt zich tot producten gemaakt van houtsoorten die door Stichting

  Keuringsbureau Hout (SKH) zijn toegelaten als geschikte houtsoort voor geveltimmerwerk (zie SKH-publicatie 99-05), danwel exclusief voor/door Weekamp KOMO-gecertificeerd zijn, zoals Accoya en Thermisch gemodificeerd hout.

 10. Multiplex deuren zonder vlakstabilisatie vallen buiten de garantie. Multiplex deuren met een vlakstabilisatie (aluminium tussenlaag) vallen binnen de garantie.

 11. Om esthetische redenen wordt bij sommige deurmodellen een vlakke stijl-dorpel verbinding toegepast, dus zonder v-naad. Het eventueel aftekenen van deze verbinding wordt niet als constructief gebrek aangemerkt.

 12. De garantie beperkt zich tot het deurblad. Voor materialen van derden, zoals hang- en sluitwerk en glas, worden de garantievoorwaarden van de toeleverancier overgenomen.

 13. De garantie op maximale kromming en scheluwte bedraagt 8 mm.

Behandelde deuren concept II – Voorlak

 1. De garantie is als bij behandelde deuren, concept III – Aflak, met toevoeging van het volgende:

 2. Voor buitendeuren dient een nat geventileerd beglazingssysteem volgens NPR3577 of KvT’95te zijn toegepast of, wanneer de sponning niet geventileerd is, een glassysteem volgens de

  volkitmethode. Wanneer het glas niet is aangebracht conform deze regels bedraagt de garantieperiode op de deur maximaal 3 jaar na factuurdatum. Bovendien zijn schades ontstaan door vocht binnen de glaslijn uitgesloten van garantie.

 3. De deuren dienen aantoonbaar binnen 18 maanden na afhangen te zijn afgelakt, met eenminimale droge laagdikte van 30 ųm, en beglaasd conform Brl0803.

 

Behandelde deuren concept I - Grondverf

17. De garantie is als bij behandelde deuren, concept II– Voorlak, met toevoeging van het volgende:

18. De deuren dienen aantoonbaar voorafgaand aan het monteren van de deur in het kozijn te zijnafgelakt, met een minimale droge laagdikte van 50 ųm, en beglaasd conform Brl0803.

Constructiegarantie (o.a. op alle onbehandelde deuren)

 1. De garantie is als bij behandelde deuren, concept I – Grondverf, met toevoeging van het volgende:

 2. De garantie geldt mits de deur aantoonbaar binnen 1 week na aflevering door de klant isvoorzien van een verfbehandeling conform Brl0803 “Houten Buitendeuren” met een droge laagdikte van min. 140 ųm.

 3. Optredende vormveranderingen zoals scheuren, zwelling, krimping, kromming en/of scheluwte vallen niet onder de garantie tenzij binnen 1 week na levering schriftelijk gemeld aan Weekamp Deuren. De garantie is daarmee alleen van toepassing op de robuustheid van de verbindingen tussen de afzonderlijke onderdelen waaruit de deur is opgebouwd.

 4. Kleurverschillen in de verschillende onderdelen van het geleverde product geven geen aanspraak op garantie.

 5. De garantie beperkt zich tot een periode van 1 jaar na factuurdatum.
   

  Garantie Weekamp Binnendeuren
   

  Weekamp Deuren B.V. te Dedemsvaart garandeert gedurende een periode van 6 of 12 jaren* na factuurdatum dat de door haar geleverde Weekamp binnendeuren (voorheen Living Doors®) geschikt zijn om duurzaam te worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en onder de hierna genoemde voorwaarden:

 6. -  de garantie geldt mits de deur is voorzien van een verflaag met een droge laagdikte van minimaal 130 mμ (totaal).

 7. -  de garantie is beperkt tot in Nederland en België afgehangen deuren.

 8. -  de garantie geldt uitsluitend voor:

  * hinderlijke gebreken tengevolge van materiaal-, constructie- en behandelingsfouten, echter met uitsluiting van kleur- en structuurafwijkingen in het hout, en van kleine oppervlakte- en droogtescheurtjes, welke in een natuurproduct als hout aanvaard- baar worden geacht,

  * de vervormingen welke de hierna genoemde tolerantie overschrijden: ** voor de kromming, gemeten loodrecht op het deurvlak: 8 mm
  ** voor de scheluwte van de deur in gesloten toestand: 8 mm

 9. -  de garantie geldt uitsluitend indien de bepalingen als genoemd in bijlage A. van de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 7069 “Voorwaarden met betrekking tot transport en verwerking door de afnemer en onderhoud” door de koper nauwkeurig zijn opgevolgd, (NPR 7069 is een uitgave van het Nederlands Normalisatie Instituut te Delft 015- 2690390 en aldaar op bestelling verkrijgbaar).

 10. -  de koper die aanspraak op de garantie wenst te maken, dient ten genoege van Weekamp Deuren B.V. te kunnen bewijzen dat aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan.

 11. -  bij beoordeling van klachten inzake vervorming dient het vochtgehalte aan beide zijden in de deur gelijk te zijn.

 12. -  de garantie houdt in herlevering of het herstel (naar keuze deurenproducent) van de betreffende deur(en) inclusief het aanbrengen van een grondverfsysteem.
  Niet in de garantie opgenomen zijn eventuele bijkomende kosten zoals het demonteren en verwijderen van de oude deur, het plaatsen van de nieuwe deur, het eventueel overzetten van gemonteerd glas en het schilderen van de nieuwe deur. Een en ander zal tevens volledige kwijting voor Weekamp Deuren B.V. inhouden.

  Al onze leveringen geschieden volgens de laatst gedeponeerde leveringsvoorwaarden bij de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. De leveringsvoorwaarden liggen te allen tijde ter inzage in ons bedrijf of worden op verzoek door ons toegezonden. Kamer van Koophandel te Zwolle nr. 103709.

  * 6 of 12 jaren garantie wordt verstrekt conform de garantietekst op de bijgevoegde orderbevestiging (VOR)
   

Garantievoorwaarden Austria binnendeuren
 

Austria Deuren B.V. garandeert de gebruiksgeschiktheid van Austria binnendeuren uit de volgende series: Sense, Balance, Nero Legno, Dutch Line, Colour Lux Plus, en Classic Line, voor een periode van 12 jaar na aankoop- datum, indien er is voldaan aan de hierna gestelde garantie- voorwaarden.

Austria Deuren B.V. zal in geval van aantoonbare productie- fouten de desbetreffende deuren herleveren, of naar keuze van Austria Deuren B.V. de aankoopsom vergoeden. Loonkosten en alle overige bijkomende kosten zijn niet in deze garantie inbegrepen.

Garantievoorwaarden

1. Deuren dienen droog en vlak opgeslagen en vervoerd te worden. 2. Deuren dienen tijdens de opslagperiode niet aan direct zonlicht te

worden blootgesteld.
3. Controleer de goederen op schade en specificatie bij ontvangst.

Teken eventuele schade en/of andere opmerkingen direct aan op de vrachtbrief en onderteken deze. Schade en/of andere reclamaties zijn achteraf niet mogelijk.

4. De ‘Verwerkingsvoorschriften Austria binnendeuren’ dienen in acht genomen te zijn.

5. Geheel of gedeeltelijk bewerkte deuren kunnen niet worden geruild, evenals deuren die uit de oorspronkelijke verpakking genomen zijn of waarvan de verpakking beschadigd is.

6. Deuren tot 211,5 cm dienen tenminste aan twee scharnieren of paumelles en een sluitpunt te worden afgehangen. Deuren hoger dan 211,5 cm ten minste aan drie scharnieren of paumelles en een sluitpunt.

7. De kwaliteit van kant en klaar afgelakte binnendeuren dient op minimaal 3 meter afstand en loodrecht ten opzichte van het deurblad beoordeeld te worden.

Uitgesloten van de garantie
 • Gebreken en of schade die bij ontvangstcontrole al vastgesteld hadden kunnen worden.

 • Schade die ontstaan is door ondeskundige verwerking en/of gebruik.

 • Deuren die groter zijn dan 93 cm breed of 231,5 cm hoog.

 • De kromte of scheluwte van een deur die niet meer dan 8 mm is.

 • Indien er meer dan 1 cm per zijde van de deur afgeschaafd of gezaagd is.

 • Wanneer stolpnaalden of tongnaalden of andere houten materialen, die niet door Austria Deuren geleverd zijn, door derden aan de deur toegevoegd zijn.

 • Wanneer (vloer)verwarmingselementen zich binnen een afstand van 100 cm van de deur bevinden.

 • Wanneer deuren toegepast zijn in een zogenaamde warmte / koudesituatie, zoals b.v. een verbindingsdeur tussen garage en huis.

 • Indien bij controle blijkt dat het vochtpercentage van de deur meer dan 16% is.

 • Waterschade als gevolg van onvoldoende afdichting bij de glas / deuraansluitingen.

 • Vervormingen of schade aan de deur ontstaan door een afwerklaag die onvoldoende bescherming biedt.

 • Lichte natuurlijke aftekening van houtnerfstructuur in het oppervlak van stijlen en dorpels, kantlatten en profileringen.

 • Krimpnaadjes (haarscheurtjes) bij alle aansluitingen van stijlen en dorpels, profileringen en panelen.

Schademelding

De belanghebbende die op deze garantieverklaring een beroep wil doen, dient zich in eerste instantie te wenden tot de contractpartij.
De belanghebbende mag aan de deuren geen enkele verandering (doen) aanbrengen voordat een gemachtigde vertegenwoordiger van Austria Deuren B.V. in de gelegenheid is gesteld de betreffende deuren te inspecteren. Schade die onder deze garantie valt zal alleen worden vergoed na schriftelijke of mondelinge toestemming van een gemachtigde vertegenwoordiger van Austria Deuren B.V.
 

Garantie en voorwaarden Austria buitendeuren
 

Austria Deuren B.V. garandeert de gebruiksgeschiktheid van de fabrieksmatig voorbehandelde City Line voordeuren en tuin-, balkon- en achterdeuren voor een periode van 6 jaar na aankoopdatum, indien er is voldaan aan de hierna gestelde garantievoorwaarden.

Austria Deuren B.V. zal in geval van aantoonbare productiefouten de desbetreffende deuren opnieuw leveren, of naar keuze van Austria Deuren B.V., de aankoopsom vergoeden.

Loonkosten en alle overige bijkomende kosten van derden alsmede bedrijfsschade en vervolgschade zijn niet in deze garantie inbegrepen.

1. De deuren dienen droog en vlak opgeslagen en vervoerd te worden.

2. De deuren tijdens de opslagperiode niet aan direct zonlicht blootstellen.

3. Controleer de goederen op schade en specificatie bij ont- vangst. Teken eventuele schade en/of andere opmerkingen direct aan op de vrachtbrief en onderteken deze. Schade en/of andere reclamaties zijn achteraf niet mogelijk.

4. De deuren dienen conform de ‘Verwerkingsvoorschriften Austria buitendeuren’ verwerkt te zijn.

5. De voorbehandelde deur dient binnen 8 dagen na het afhangen aan alle 6 de zijden afgewerkt te worden en wanneer nodig voorzien te zijn van glas een en ander conform de bij de deur bijgesloten ‘Verwerkingsvoorschriften Austria buitendeuren’.

6. Het is raadzaam de deuren zo laat mogelijk in de bouwfase te plaatsen.

7. Deuren zijn uitsluitend geschikt voor binnenbeglazing d.w.z. dat de glaslatten altijd aan de binnenzijde geplaatst moeten zijn.

Uitgesloten van de garantie
 • Gebreken en of schade die bij controle ontvangst al vast- gesteld hadden kunnen worden.

 • Geheel of gedeeltelijk bewerkte deuren kunnen niet worden geruild, evenals deuren die uit de oorspronkelijke verpakking genomen zijn en niet deugdelijk herverpakt zijn.

 • Schade die ontstaan is door ondeskundige verwerking en/of gebruik.

 • Het zogenaamde ‘bloeden’ van merbau deuren.

 • Kleur- en structuurnuances bij massief houten deuren dienen

  als natuurlijk te worden beschouwd.

 • Bij deuren die van een donkere verf worden voorzien kunnen

  kleine droogtescheurtjes voorkomen.

 • De kromte of scheluwte van een deur die niet meer dan 8 mm

  is (conform tolerantieklasse 2 van de norm NEN-EN 1530).

 • Deuren met een grotere afmeting dan 1050 x 2400 mm

 • Indien er meer dan 1 cm per zijde van de deur afgeschaafd

  of gezaagd is. (Indien het een City Line voordeur uit het voor- raadprogramma betreft: indien er meer dan 2,5 cm per zijde in de breedte, meer dan 2,5 cm aan de bovenzijde of meer dan 7,5 cm aan de onderzijde van de deur wordt afgeschaafd of gezaagd is).

 • Wanneer verwarmingselementen zich binnen een afstand van 100 cm van de deur bevinden.

 • Indien bij controle blijkt dat het vochtpercentage van de deur meer dan 16% is.

 • Er onvoldoende onderhoud aan de deur plaatsgevonden heeft.

 • Waterschade als gevolg van onvoldoende afdichting bij de glas/ deuraansluitingen

 • Vervormingen of schade aan de deur ontstaan door een afwerklaag die onvoldoende bescherming biedt.

Schademelding

De belanghebbende die op deze garantieverklaring een beroep wil doen, dient zich in eerste instantie te wenden tot de contractpartij.
De belanghebbende mag aan de deuren geen enkele verandering (doen) aanbrengen voordat een vertegen- woordiger van Austria Deuren B.V. in de gelegenheid

is gesteld de betreffende deuren te inspecteren. Schade die onder deze garantie valt zal alleen worden vergoed na schriftelijke of mondelinge toestemming van een vertegenwoordiger van Austria Deuren B.V.


Heb je vragen?
Bel of Mail ons even, we helpen je graag.

check_circleMeer dan 1000 DEUREN
check_circleUitsluitend de BESTE MERKEN
check_circleAlle deuren INCLUSIEF MONTAGE
check_circleAltijd de BESTE PRIJS
check_circleOok OP ZATERDAG
check_circleKLANT = KONING